โกหกได้ไหม,
รับความจริงไม่ไหวหรอก (at Centralworld)

โกหกได้ไหม,
รับความจริงไม่ไหวหรอก (at Centralworld)

โกหกได้ไหม,
รับความจริงไม่ไหวหรอก (at CentralWorld)

โกหกได้ไหม,
รับความจริงไม่ไหวหรอก (at CentralWorld)

เงาอิสระ (at my own space🐭)

เงาอิสระ (at my own space🐭)